میم مثل مادرخوانده

من در انتظار تولد کودکم هستم. اما انتظار من از جنس انتظار مادران دیگر نیست . من در انتظار تولد کودکم هستم اما بار دار نیستم.

من و همسرم بعد از ۵ سال ازدواج تصمیم گرفتیم از فرصتی که خدا در اختیارمان قرار داده و در پزشکی به آن ناباروری می گویند استفاده کنیم و با آوردن کودکی خانواده مان را بزرگ کنیم.

ما در انتظار تولد کودکمان هستیم.

/ 1 نظر / 21 بازدید
سوده

اینکه نگاهی به این زیبایی با تسلیم شدن در برابر خداوند و خواست او همراه شده،به من که بعد از درمان و یک بارداری ناموفق، هنوز که هنوزه با رویای مادر شدن زندگی می کنم آرامش زیادی داد. من هم خیلی دوست دارم در هر صورت بچه ای رو به فرزندی قبول کنم.حتی اگه بچه دار هم بشم،دلم می خواد مادر بچه ای بی سرپناه هم باشم. تبریک می گم با این زیبایی مادر شدنت رو.احساس قشنگ تو به زودی هیچ مخالفی بر سر راهت باقی نخواهد گذاشت.